Featured Products

Latest Products

Latest News

Ellectrica Sound

Music Shop Ellectrica equipped clubs, bars and discos with the best brands of sound and lighting equipment at competitive prices.

Плащане на вноски

Възползвайте се от възможността за безлихвен кредит за период на изплащане до 6 месеца или за по-висок период с олихвяване.

Калкулатор за плащане на вноски